Vergelijkbare woorden van het woord dof zijn:
even, koel, koud, laks, lauw, slap, slof, blasť, egaal,...
onverschillig, laks, lauw, zwoel, pantoffel,...
onverschillig, sloom, traag, dofweg, apatisch,...
slag, por, steek, menigte, bot, zet, dof, hoek,...
dof, mager, schraal, spaarzaam, onvruchtbaar
slap, apatisch, afval, mak, dof, schip, zwak, vaartuig,...
sloom, traag, indolent, dom, dof, langzaam, dwaas, mat,...
slap, dof, mat, bleek, witjes, ontkleurd, iel,...
dof, zacht, getemperd, gevoilleerd, fluisterend, wazig,...
dof, gestikt, gestokt, gewurgd, afgeremd, onderdrukt
elementair, oorspronkelijk, oprecht, dof, bloot, enkel,...
dof, zacht, gedempt, matig, gematigd, gemodereerd,...
dof, mat, zonder glans, eentonig, beslagen
dof, onbenullig, eenvoudig, insipide, laf, onbeduidend,...
dof, gedempt, wazig, omfloerst
onbetekenend, prullig, lorrig, nietig, nietswaardig,...
volgende