Vergelijkbare woorden van het woord dondergans zijn:
nongans, vogel, soort gans, zwemvogel, dondergans
haan, kapoen, pel, koel, krik, kwak, nongans,...
brandgans, vogel, pelikaan, aalscholver, snip,...