Vergelijkbare woorden van het woord brandgans zijn:
brandgans, vogel, soort gans
haan, kapoen, pel, koel, krik, kwak, nongans,...
nongans, brandgans, trap, rot, sneeuw, kolgans,...
brandgans, vogel, pelikaan, aalscholver, snip,...
brandgans, vogel, zwemvogel