Vergelijkbare woorden van het woord donkerwit zijn:
grauw, bont, groezelig, schier, kleur, haarkleur,...