Vergelijkbare woorden van het woord doordien zijn:
er, nademaal, naardien, daarnet, costi, dewijl, ginds,...
korteling, daar, voegwoord, poos, wijl, wijle, terwijl,...