Vergelijkbare woorden van het woord draai zijn:
knap, schade, roeier, houw, kaats, lik, vaag, coup,...
slag, suizende slag, harde slag, tik, pets,...
schade, slag, pats, klets, tegenvaller, lap, stomp,...
opschik, gratie, rol, tooi, praal, pronk, chic, gala,...
kunstgreep, vaart, stunt, moeizaam werk,...
lust, last, drukte, kabaal, lawaai, band, zak, hoes,...
terugbuiging, draai, inversie, wenteling, interversie,...
boog, draai, welving, kromming, absis, zeeg,...
drek, vogel, draai, gil, aasvogel, aal, ier, aalt,...
kruk, rotzooi, hoeveelheid, verandering, toer, wissel,...
kruk, klap, reet, scheur, aars, handgreep, draai,...
waal, draai, poel, ras, kuil, blaas, wiel, neer, plas,...
afval, rommel, bot, ontuig, baai, golf, uitschot, boog,...
drukte, draai, gedrang, zwenking, snelle draai,...
zwier, draai, geste, gier, groet, swing, zwei, zwenk,...
draai, keer, zwaai, zwenking, wending