Vergelijkbare woorden van het woord driestal zijn:
driestal, drievoet
driestal
bok, treeft, driestal, drievoet, onderzetstuk, 'm',...
driestal, priem, aal, bros, spinaal, vlasgaren, leest,...
driestal, drievoet
kruk, zitting, bank, sofa, divan, canapé, ottomane,...
kruk, treeft, schoenmakerstoeltje, driestal, driepoot,...
haam, blik, rekel, vlegel, aambeeld, moker, graaf, pen,...