Vergelijkbare woorden van het woord droevige muziek zijn:
klaagdicht, idylle, droefgeestige muziek,...
idylle, droefgeestige muziek, nachtstuk, nachtzang,...
kerkgezang, koorgezang, droefgeestige muziek, rouwmis,...
droefgeestige muziek, droevige muziek, muziekstuk,...
klaagdicht, elegie, klaagzang, litanie, lied,...