Vergelijkbare woorden van het woord duiden zijn:
kiezen, kenschetsen, typeren, aanduiden,...
ontvouwen, uiteenzetten, duiden, beduiden, uitbreiden,...
kwaad, evel, euvel, duiden, kwaal, misduiden,...
voorspellen, aanduiden, betekenen, zeggen, aanwijzen,...
duiden, verklaren, uitleggen, toelichten, wijzen,...
duiden
slaan, duiden
aangeven, aanduiden, tonen, pointeren, vellen, magi,...
ogen, bedoelen, beogen, mikken, scoren,...