Vergelijkbare woorden van het woord duizendbeen zijn:
veelpoot, scolopander, duizendpotig insect,...