Vergelijkbare woorden van het woord dwerglijster zijn:
haan, kapoen, pel, koel, krik, kwak, nongans,...
merel, tapuit, kramsvogel, beflijster, nachtegaal,...