Vergelijkbare woorden van het woord eend zijn:
schilderswerktuig, sukkel, lomperd, handelstrein,...
ezel, sukkel, oen, kruk, kluns, domkop, kalfskop,...
ezel, sukkel, sul, hals, kluns, domkop, domoor,...
foutief krantenbericht, onwaar krantenbericht,...
haan, kapoen, pel, koel, krik, kwak, nongans,...
vogel, term, rede, logos, uitlating, grammaticale term,...
vogel, barst, scheur, schip, wilde eend,...
eend
vogel, eend, gans, pluimvee, kip, fazant, patrijs,...
vogel, pelikaan, aalscholver, schollevaar, snip, stern,...
haan, eend, gans, kloek, kip, kalkoen, leghorn
ezel, oen, domkop, domoor, sufferd, dommerik, os,...
quadriga, vierspan, metro, postwagen, tank, slee,...
metro, slee, schip, boot, pont, veer, trekker,...
ezel, domoor, eend, stommeling, uil, onbenul
vogel, eend, flamingo, smient, taling, rotgans, zwaan,...