Vergelijkbare woorden van het woord ezel zijn:
ezel, kwast, palet, penseel
ezel, knul, lijs, oen, sok, sul, duts, hals, kruk,...
vlegel, ezel, knul, stoffel, dommerik, os, babi, bink,...
ezel, kameel, karavaan
ijk, ijkmaat, toets, steun, ezel, banier, vaan, wimpel,...
ezel
idioot, ezel, dommerik, kropmens, achterlijk mens,...
ezel, sukkel, sul, hals, kluns, stumper,...
ezel, sukkel, oen, kruk, kluns, domkop, kalfskop,...
ezel, ezelachtig dier, zoogdier, wilde woudezel,...
ezel, domoor, lomperd, botterik
ezel, dwaas, haas, knaagdier, zoogdier, loboor, konijn
steun, ezel, schuin, katafalk, stut, drievoet,...
ezel, knul, sukkel, lijs, oen, sok, sul, duts, hals,...
ezel, bed, opklapbaar bed, nachtleger, slaapplaats,...
ezel, schilderij, zoogdier, grisaille, grauwschildering