Vergelijkbare woorden van het woord eenstemmig muziekstuk zijn:
enkel, alleen, mono, alleen dans, dans, alleenzang,...