Vergelijkbare woorden van het woord eider zijn:
haan, kapoen, pel, koel, krik, kwak, nongans,...
vogel, dodaars, lom, fuut, eider, bolder, topper,...
waard, eider, erpel, woerd, weenderik