Vergelijkbare woorden van het woord ellende zijn:
achterdeel, nadeel, strop, waardevermindering,...
pech, tegenslag, strop, neer, ramp, onspoed, rampspoed,...
vaar, nattigheid voelen, bedenkelijkheid,...
niet zalig, lam, noodlottig, droevig, zielig, armoedig,...
niet zalig, ellendig, hard, noodlottig, heilloos,...
verlangen, noodzaak, zorgelijke toestand, nood, gemis,...
nadeel, mankement, zorg, marode, fout, laag, behoefte,...
zorg, kwelling, angst, druk, gebrek, noodzorg,...
kaartspel, tegenslag, boetezang, kerkgezang, nood,...
mankement, tegenslag, tegenspoed, deveine,...
tegenslag, tegenspoed, misère, ongeluk, calamiteit,...
slap, angst, ongeluk, misselijk, vae (Latijn), pijn,...
schade, tegenslag, tegenspoed, temptatie, slag,...
zorg, kopzorg, gewurm, geslaaf, ellende, haspelwerk,...
gebrek, kommer, gemis, derving, carentie, privatie,...
gevaar, last, angst, watersnood, behoefte, gebrek,...