Vergelijkbare woorden van het woord epitheellichaampjes zijn:
achterste, oogappel, balk, aambeeld, roede, lid, hals,...