Vergelijkbare woorden van het woord equipagestaf zijn:
schip, tweewielig rijtuigje, tweewielig voertuig,...