Vergelijkbare woorden van het woord erebank zijn:
bank, katheder, zetel, kerkbank, erebank, erezetel,...