Vergelijkbare woorden van het woord erezetel zijn:
leerstoel, preekstoel, houten mantel, gestoelte,...
zetel, erezetel, soort zetel, vorstenzetel,...
bank, katheder, zetel, kerkbank, erebank, erezetel,...
podium, katheder, preekstoel, bema (Grieks), ambon,...
erezetel
erezetel