Vergelijkbare woorden van het woord katheder zijn:
katheder, professoraat, lectoraat, preekstoel,...
katheder, leerstoel, spreekgestoelte, kansel,...
katheder
bank, katheder, zetel, kerkbank, erebank, erezetel,...
podium, katheder, preekstoel, bema (Grieks), ambon,...
katheder, preekstoel, spreekgestoelte, bema, pulpitum,...
katheder
katheder, troon, gestoelte, spreekgestoelte, erestoel,...
katheder, rostra