Vergelijkbare woorden van het woord erf zijn:
schut, dijk, erf, lee, stuw, plein, schijf (dambord),...
erf, hof, koer, tuin, kraal, plaats, binnenplaats
bodem, erf, rijk, gouw, oord, veld, aaarde, akker,...
lid, none, moot, erf, flard, kavel, portie,...
slot, kiem, oorsprong, basis, bodem, vloer, ratio,...
erf, plein, slechte grond, onbebouwde grond, bouwland,...
erf, mier, plant, muur, vogelmier, vogelkruid,...
erf, tuin, kavel, land, veld, akker, bouwland, terrein,...
erf, hof, hoeve, huis, erve, terrein, boerderij,...
erf, land, streek, machtsgebied, bevoegdheid, landgoed,...
erf, tuin, kavel, rijk, gouw, oord, veld, akker, beemd,...
rayon, areaal, erf, plaats, rijk, land, natie, staat,...
omheinde ruimte, erf, hof, afgesloten ruimte, lusthof,...
bodem, erf, plaats, veld, grond, domein, gebied,...
rayon, erf, domein, gebied, grondgebied, zone,...
erf, huis, erve, heem
volgende
1 2