Vergelijkbare woorden van het woord ermede zijn:
lest, minder, beneden, even, gelijk, hoegenaamd, pal,...