Vergelijkbare woorden van het woord explicateur zijn:
commentator, schip, exegeet, scholiast, toelichter,...