Vergelijkbare woorden van het woord expliciet zijn:
precies, waarachtig, echt, heus, vast, waar, reŽel,...
glad, verstandig, apert, klaar, helder, wiedes,...
grondig, stellig, instantelijk, nadrukkelijk,...
echt, zeker, formeel, duidelijk, flagrant, bepaald,...
echt, soortelijk, eigenaardig, soortgelijk, apart,...
energiek, zeker, krachtig, stringent, stellig,...