Vergelijkbare woorden van het woord extatisch zijn:
wild, blij, monter, vrolijk, opgewekt, onbekommerd,...
extatisch
woelig, overmoedig, uitgelaten, zeer, hevig,...
warm, innig, bezield, hartstochtelijk, gepassioneerd,...
nauwgezet, kerks, godvruchtig, kloosterling,...
idioot, dol, onzinnig, dwaas, redeloos, krankzinnig,...