Vergelijkbare woorden van het woord fatum zijn:
teerling, scheut, leven, loot, spruit, poot,...
fatum, wedervaren, avontuur, belevenis, fat, beurt,...
toeval, voorspoed, schat, weelde, rijkdom, lot, kans,...
lot, fatum, levensbestemming
doel, lot, destinatie, fatum, noodlot, levenslot,...
blind, lot, fatum, fortuin, lotsbedeling, kwaad,...