Vergelijkbare woorden van het woord fijn onderscheid zijn:
schakering, tint, kleurafwisseling, kleur, accent,...
schakering, nuance, fijn onderscheid
fijnheid, fijnzinnigheid, spitsvondigheid,...