Vergelijkbare woorden van het woord fijn web zijn:
web, spinrag, weefsel, spinnenweb, dun spinsel,...
rag, web, fijn web, vrijer, raag, spinneweb