Vergelijkbare woorden van het woord fijne draden zijn:
web, spinrag, weefsel, spinnenweb, dun spinsel,...