Vergelijkbare woorden van het woord filomeel zijn:
haan, kapoen, pel, koel, krik, kwak, nongans,...
vogel, filomeel, soort zangvogel, lijsterachtigen,...
filomeel