Vergelijkbare woorden van het woord nachtegaal zijn:
haan, kapoen, pel, koel, krik, kwak, nongans,...
vogel, nachtegaal, zanglustige
fitis, kardinaal, kwikstaart, tapuit, kneu,...
merel, tapuit, kramsvogel, beflijster, nachtegaal,...
ruw, sleet, onstuimig, heester, ril, nachtegaal,...
vogel, fitis, kraai, keep, kwikstaart, klauwier,...
kraai, kwikstaart, nachtegaal, lijster, spreeuw
bastaard, nachtegaal