Vergelijkbare woorden van het woord flamingo zijn:
haan, kapoen, pel, koel, krik, kwak, nongans,...
flamingo
vogel, flamingo, grote watervogel, deen, hoelzwaan,...
flamingo, kraan, ibis, roerdomp, kraanvogel
vogel, eend, flamingo, smient, taling, rotgans, zwaan,...
vogel, wulp, snip, ral, snep, griet, grutto,...
kwak, vogel, wulp, pelikaan, snip, ral, griet, grutto,...
flamingo, ibis, maraboe, nijlgans