Vergelijkbare woorden van het woord flauwe kleur zijn:
neutraal, grauw, dof, saai, bleek, flets, wit, fiets,...
grauw, bont, groezelig, schier, kleur, haarkleur,...