Vergelijkbare woorden van het woord foutief krantenbericht zijn:
foutief krantenbericht, onwaar krantenbericht,...