Vergelijkbare woorden van het woord genot zijn:
energie, opgewektheid, genegenheid, verlangen,...
belang, aanwending, utiliteit, betekenis, usage,...
wijs, aanwending, mode, genot, usus, formaliteit,...
nut, gerak, gemak, gerei, genot, gevoeg, comfort,...
voorkeur, verlangen, lust, neiging, geest, mode,...
goed, portefeuille, fortuin, possessie, have, genot,...
energie, verlangen, lust, begeerte, pit, doel, begeren,...
lust, lol, amusement, gein, leut, verzet, sas, vertier,...
lust, lol, alert, behagen, gerief, amusement, gein,...
gemoedsaandoening, bezit, jolijt, pret, plezier, genot,...
belang, nut, hulp, opbrengst, genot, genezing,...
genot, geneugte, uitgezochte lekkernij, wellust
genot
weelde, bezit, vreugde, genot, delice, genootschap,...
plezier, vreugde, genot, delice, wellust, genieting,...
faveur, lust, lol, behagen, bevallen, gerief,...
volgende