Vergelijkbare woorden van het woord baat zijn:
aanbelang, schip, gewicht, portee, nut, zin, baat,...
belang, aanwending, utiliteit, betekenis, usage,...
genade, steun, begeleiding, alla, gerak, helper,...
resultaat, beschot, nut, vrucht, uitslag, debiet,...
lust, nut, gebruik, gerief, smaak, bezit, wil, pret,...
restitutie, herstelling, herstel, baat, heil,...
belang, nut, gerief, vrucht, baat, mazzel, meevaller,...
opbrengst, baat, voordeel, rendement
belang, nut, succes, aandeel, overschot, vrucht,...
steun, bloemlezing, verlichting, hulp, opbeuring,...
belang, nut, opbrengst, oogst, baat, winst, voordeel,...
steun, soelaas, leniging, opbeuring, bemoediging,...
belang, nut, opbrengst, baat, winst, voordeel, gewin
hulp, tegemoetkoming, ministerie, baat, ondersteuning,...
steun, bescherming, recours, hulp, baat, wijkplaats,...
nut, voorspoed, zegen, groet, geluk, wens, saluut,...
volgende
1 2