Vergelijkbare woorden van het woord gesloten koetsiersrijtuig zijn:
rijtuig, voertuig, gesloten koetsiersrijtuig,...