Vergelijkbare woorden van het woord geurig zaad zijn:
karwij, kummel, kruid, geneeskrachtige vrucht,...
keukenkruid, welriekende kruiderij,...