Vergelijkbare woorden van het woord gezindte zijn:
moskee, dom, groot gebouw, kathedraal, kapel, basiliek,...
aanhang, kerk, groep, genootschap, kaste, gezindte,...
genegenheid, neiging, inzicht, hart, sekte, richting,...
gezindheid, gezindte, afsplitsing
katholiek, rooms, gereformeerd, hervormd, orthodox,...
geloof, kerk, sekte, gezindte, godsdienst
bekentenis, erkentenis, biecht, belijdenis,...
fiducie, fides, godsvrucht, aanneming,...
geweten, gezindheid, confessie, geloof, gezindte,...