Vergelijkbare woorden van het woord gezindheid zijn:
gunst, affectie, warmte, zwak, lust, welwillendheid,...
genegenheid, verlangen, aanvechting, lust, hang,...
blik, gezicht, bewustzijn, verstand, benul, besef,...
innerlijk, pit, kern, orgaan, centrum,...
aanhang, kerk, groep, genootschap, kaste, gezindte,...
neiging, gezicht, streek, trend, weg, strekking, loop,...
aandoening, luim, sfeer, tendens, tendentie,...
natuur, innerlijk, aard, karakter,...
welvoeglijkheid, gevoeligheid, zin, indruk, zedig,...
gezindheid, gezindte, afsplitsing
inzicht, sfeer, richting, oordeel, psyche, idee,...
inzicht, waarnemen, lijden, oordeel, gewaarworden,...
kerk, sekte, gezindheid, secte, kerkgenootschap,...
piŽteit, gezindheid
genegenheid, gesteldheid, lust, neiging, regeling,...
genegenheid, neiging, helling, gezindheid, geneigdheid,...
volgende
1 2