Vergelijkbare woorden van het woord gieteling zijn:
haan, kapoen, pel, koel, krik, kwak, nongans,...
vogel, zwarte vogel, zwarte lijster, lijster,...
geus, gieteling
drank, vaan, vlag, vaandel, schooier, afvallige,...
merel, koperwiek, gieteling, zanglijster, appellijster,...
gieteling
lijster, gieteling, merelaar