Vergelijkbare woorden van het woord gipsmarmer zijn:
marmer, helderwit marmer, zachte gipssoort,...