Vergelijkbare woorden van het woord gipssoort zijn:
marmer, helderwit marmer, zachte gipssoort,...