Vergelijkbare woorden van het woord godsdienstig gezag zijn:
kerkgezang, koorgezang, meerstemmig zangstuk,...