Vergelijkbare woorden van het woord graspol zijn:
schadde, rus, graspol, plag, klomp planten, schol,...