Vergelijkbare woorden van het woord grauwe rotssteen zijn:
hardsteen, harde steensoort, uitvloeiingsgesteente,...