Vergelijkbare woorden van het woord groes zijn:
vogel, schor, kardoes, pestvogel, zomervogel, nes,...
schadde, rus, graspol, plag, klomp planten, schol,...
gazon, grasveld, beemd, made, weide, meent, mient,...
ham, alluvium, alluvie, nes, kwelder, groeze,...
tors, groeze, groes, plag, pol, zode
schors, gors, kwelder, groes, buitendijks land
groeze, groes