Vergelijkbare woorden van het woord grote steen zijn:
dwaas, grote steen, narrenattributen,...
grote steen, kei, ronde steen, cilinder, steen