Vergelijkbare woorden van het woord haker zijn:
haan, kapoen, pel, koel, krik, kwak, nongans,...
vogel, haker, steenzwaluw, torenzwaluw, soort zwaluw,...